ENGLISH
Mapa O nas Aplikacja Kontakt Artykuły

Fkologia

Zielony Ład: Przepisy dotyczące emisji przemysłowych są modernizowane

Komisja przedstawia wnioski dotyczące aktualizacji i modernizacji dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED), będącej głównym aktem prawnym pomagającym zapobiegać zanieczyszczeniom i kontrolować je. Zaktualizowane przepisy pomogą ukierunkować inwestycje przemysłowe, które są konieczne, aby Europa mogła dokonać do 2050 r. transformacji w kierunku konkurencyjnej, neutralnej dla klimatu gospodarki o zerowej emisji netto. Ich celem jest pobudzanie innowacji, nagradzanie liderów i przyczynienie się do wyrównania warunków działania na rynku UE. Zmiana dyrektywy pomoże zapewnić długoterminową pewność inwestycji, przy czym wejście w życie pierwszych nowych obowiązków dla przemysłu spodziewane jest w drugiej połowie dekady.
2022-04-08 08:43:00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11