ENGLISH
Mapa O nas Aplikacja Kontakt Artykuły

Zasady korzystania

Strona internetowa Krajowy Indeks Powietrza i Wód powstała w celu informowania oraz ostrzegania o zanieczyszczeniu powietrza. Wszystkie udostępniane na stronie dane i aplikacje są darmowe.

Wszystkie dane prezentowane na stronie pochodzą z urządzeń pomiarowych Fundacji Krajowy Indeks Powietrza i Wód oraz z ogólnodostępnych źródeł.

Wyłączenie odpowiedzialności (OSTRZEŻENIE!)

Właściciel strony nie odpowiada za szkody spowodowane korzystaniem z zawartości niniejszej strony. Korzystanie z zawartości niniejszej strony odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika. Zamieszczone czy przesyłane informacje dotyczące zanieczyszczeń powietrza oraz ostrzeżeń z tym związanych należy traktować jako dane w przybliżeniu. Informacje te mogą być niedokładne lub niekompletne. Z tego powodu system ostrzegania może nie ostrzec na czas o zagrożeniu. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych przez użytkowników w oparciu o informacje zaczerpnięte z niniejszej strony. Informacje o indeksie powietrza prezentowane na stronie pochodzą również ze stacji referencyjnych GIOŚ. Z tego powodu właściciel strony nie bierze odpowiedzialności za błędnie wydane lub nie wydane ostrzeżenia o możliwym wystąpieniu zagrożeń.

Funkcji oferowanych na stronie www.krajowyindekspowietrza.pl nie należy traktować jako świadczenie usług. Nie jest to działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, ani w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r. ordynacja podatkowa, ani w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.